Prismaglasögonen och flippluppen har minskat Carina Söderqvists besvär

Prismatiska glas leder ögon rätt

2013-01-29

Sex av tio som arbetar med tandvård får besvär med värk och smärta i nacke och axlar av sitt arbete. En lösning är prismor i glasögonen, som vrider blicken nedåt och sparar nacken. Folktandvården i Västra Götaland har erbjudit prismaglasögon till alla personal. Prismaglasögonen fick även Ergonomisällskapets pris för bästa ergonomidesign 2012.
– Ett utmärkt exempel på när forskning kan gå hand i hand med praktik, säger Agneta Lindegård Andersson, sjukgymnast och forskare vid institutionen för Stressmedicin vid Göteborgs universitet.


Det är en solskenshistoria som Agneta Lindegård Andersson berättar. Och den är bara i sin början, förhoppningsvis kommer fler landsting att satsa på de frälsande glasögonen. Dessutom kan andra grupper komma ifråga, som kärlkirurger, laboratorieassistenter, montörer inom industrin och kranförare med överrisk för belastningsrelaterade besvär från nacke och axlar.

Prisma of Sweden

Det handlar om stora risker för besvär inom en yrkeskår som älskar sitt arbete. Det gör att man kan lida sig igenom smärta i axlar och nacke. För det finns inga genvägar, man måste klara av ett arbete där arbetsställningen är riskabel under långa arbetstider.

Trots att man provat andra ergonomiska lösningar, som liggande patienter och ergostolar för personal, har det inte gett någon större förbättring.
I Holland reagerade ett försäkringsbolag på ett ökande antal belastningsskador som de måste ersätta hos tandvårdspersonalen. En dentalergonom fick uppdraget att söka lösningen, och prismatiska glasögonen föddes. Men ingen holländsk företagare kunde tillverka den. Först när man fick kontakt med Mölnlyckeföretaget Multilens växte de första prototyperna fram.
De testades på privata tandläkare i Holland med nackproblem. Resultatet visade av mindre obAgneta Lindegård AnderssonAgneta Lindegård Anderssonehag självrapporterad smärta i axlar och nacke.
En forskargrupp i Göteborg, vid Institutionen för stressmedicin, tog tag i idén och prismatiska glasögon testades på 45 tandläkare och tandhygienister inom Folktandvården i Västra Götalandregionen år 2007. Framåtböjningar av huvudet minskade rejält och därmed riskerna för skador.
– Vi besökte personalen och mätte framåtböjning av nacken före respektive efter prismaglasögonen och informerade samtidigt om bästa arbetsställning, säger Agneta Lindegård Andersson. Jämfört med kontrollgruppen som inte fått prismaglasögonen fick man en signifikant minskning av framåtböjning av nacken.
Resultatet ledde till att Västra Götalandsregionen beslutade 2010 att erbjuda prismaglasögon till den personal som så önskade det.
Tandhygienisten Carina Söderqvist på Gibraltarkliniken mitt i Göteborg var tidigt ute med att få glasögontypen. Hon var på en tandvårdsmässa för fyra år sedan, där de presenterades. Då fanns de inte att köpa så hon bad hon att få låna ett par.
– Jag blev väldigt nöjd, och har haft dem sedan dess, säger hon. Tidigare hade jag ofta väldigt ont i nacken och kände domningar i skuldrorna. Regelbundet fick jag söka upp en massör för att komma i form.

Prisad prisma

Nu har hon såväl flipplupp som prisma på glasögonen, och har vant sig vid dem.
– En annan fördel är att vi tandhygienister numera har sittande arbetsställning, vilket är skönare. En hygienist är ju längre tid inne i munhålan än en tandläkare.
Prisma och flipplupp ger bättre hälsa i tandvårdenGlasögon med prisma och flipplupp för frisk tandvårdHela denna utveckling ligger i framkanten internationellt. Det finns enstaka bärare av glasögonen i Holland, Frankrike, Portugal och Spanien. Liksom inom privata tandvården i vårt land.
– Men det unika med detta projekt är att det har gått oerhört snabbt från att nyttan blev tydligt via forskningen tills att prismaglasögonen blev tillgängliga ute i tandvården, säger Agneta Lindegård Andersson. Nyckeln till detta ligger i projektorganisationen med nära samarbete mellan företagshälsovård, tandvård, forskare och leverantör.
Nu ska prismaglasögonens effekter på nackhälsan utvärderas genom ett anslag från AFA Försäkring, med resultat om tre år. Av drygt 1200 anställda har hälften av tandläkarna och hygienisterna nappat på erbjudandet om glasögonen. Studien ska jämföra de som inte valt och de som börjat använda prismaglasögonen.
Förekomst av värk i nacke och axlar ska utvärderas, liksom upplevd ansträngning och komfort. Resultatet kommer att ge klart besked om vilken lösning prismaglasögonen ger för tandvårdsgruppen.

Gäst 30 september, 2014 - 14:08

Hej. Jag undrar om dessa har kommit ut på marknaden?

suzanne 6 oktober, 2014 - 15:56

Hej! Tack för din fråga. Vi har nu fått svar som jag förmedlar nedan.

 

Vänlig hälsning

Suzanne Vikström, Arbetslivsjournalisterna

 

"Hej

Prismaglasögonen i syfte att höja bilden och där med möjliggöra en god arbetsställning har funnits på marknaden i ca 8 år.

Man kan inte gå till vilken optiker som hels utan specialutbildade optiker vi samarbetar med. De låter först kunden inta rätt ergonomi och där efter mäter de arbetsavstånd från öga -patientens mun - dator mm för den optik som behövs. På vår hemsida kan man hitta vilka svenska optiker som är specialutbildade för utprovning av prismaglasögon.

I västra Götaland (ibland även andra landsting) har jag som är ergonom tillsammans med optiker åkt till klinikerna och gjort alla mätningar på plats vilket har inneburit 45 min ergonomi samt 45 min optik (sammanlagt 1,5 tim)

 

Med vänlig hälsning

Magdalena Gustafsson

Ergonom/leg Fysioterapeut

www.meridentoptergo.se"

Vill du annonsera?

För priser mm maila Anna Holmgren

email: ana.holmgren@gmail.com

 

Kalendarium

2018-04-10

Seminarium om handeksem

Välkommen till ett seminarium om handeksem som anordnas av Hudkliniken och Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro i samverkan med Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) och Medicinska vetenskaper Örebro Universitet

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger