Metoo

Vad är sextrakasserier?

2018-02-15

 

Diskrimineringslagen definierar sexuella trakasserier som ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”. En händelse måste vara oönskad, kränkande och av sexuell natur för att det ska räknas som sexuella trakasserier. Arbetsgivaren har skyldighet att utreda, stoppa fortsatta trakasserier, följa upp situationen och förebygga. En arbetstagare kan göra en anmälan till DO som då kan påbörja ett tillsynsärende. Det kommer in totalt cirka 2 000 anmälningar till DO varje och cirka var tionde blir ett tillsynsärende. DO driver ett mindre antal fall varje år till domstol.

Mer information finns på DOs hemsida här.

Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö har skrivningar om kränkande särbehandling. Det är ”handlingar som riktas mot arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställt utanför arbetsplatsens gemenskap”. Arbetsgivaren har också här skyldigheter. Skyddsombud och fack kan göra en anmälan till Arbetsmiljöverket, som också kan göra inspektioner.

Mer information finns här.

Lämna en kommentar!

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Vill du annonsera?

För priser mm maila Anna Holmgren

email: ana.holmgren@gmail.com

 

Kalendarium

2018-04-10

Seminarium om handeksem

Välkommen till ett seminarium om handeksem som anordnas av Hudkliniken och Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro i samverkan med Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) och Medicinska vetenskaper Örebro Universitet

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger