Detaljhandeln

Undersökning av jämställdhet i detaljhandeln

2016-11-16

Arbetar kvinnor och män med olika saker, trots att de är på samma arbetsplats och hur påverkar det i så fall hälsa och välbefinnande?

 


Det ska en forskargrupp under ledning av professor Svend Erik Mathiassen vid Högskolan i Gävle titta närmare på i samarbete med genusforskare från Mittuniversitetet i Sundsvall.

Forskarna vill bland annat veta hur arbetsroller, arbetsvillkor och arbetsbelastningar ser ut för män och kvinnor i detaljhandeln, där många kvinnor och något färre män drabbas av nya långvariga sjukfall varje år. Samtliga arbetsuppgifter ska kartläggas liksom den tidsmässiga fördelningen och belastningen mellan olika individer.

På det sättet kan forskarna förstå hur arbetet fördelas mellan kvinnor och män.

– Men vi vill inte bara förstå oss på hur det ser ut utan också varför det ser ut som det gör. Därför ingår genusforskare i projektgruppen. Bara om man inser att ojämställdhet finns och varför den finns kan man göra något åt den, säger professor Svend Erik Mathiassen.

Forskningsprojektet finansieras av Arbetsmiljöverket med tre miljoner kronor och pågår mellan 2016 och 2019.

Ragnhild Larsson

Vill du annonsera?

För priser mm maila Anna Holmgren

email: ana.holmgren@gmail.com

 

Kalendarium

2018-04-10

Seminarium om handeksem

Välkommen till ett seminarium om handeksem som anordnas av Hudkliniken och Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro i samverkan med Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) och Medicinska vetenskaper Örebro Universitet

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger