Härdplast skiljer på kön

2010-08-08

 

Härdplaster, isocyanater, är en dominerande yrkesrisk i Europa och irriterar ögon och luftvägar.  De som i sitt arbete kommer i kontakt med härdplaster kan drabbas av sjukdomar som exempelvis astma och eksem. Däremot är det inte klarlagt om isocyanater kan orsaka cancer.  Eller varför de gör skillnad på kön.
De förekommer i allt högre grad i olika produkter och mycket vet man om ämnenas påverkan, men än återstår kunskapsluckor. En del av dem försöker Margareta Littorin och medarbetare på Arbets- och Miljömedicin vid Lunds universitet fylla igen i ett projekt.
I fråga om skillnaden på könen undersöker de om detta är genetiskt betingat eller beror på att män och kvinnor har skilda arbetsuppgifter. De studerar också om människan via huden tar upp ämnena och hur kroppen sedan tar hand om dem. Forskarna söker kunskap om vilka reaktioner som isocyanaterna ger upphov till i kroppen, hur de avgiftas och hur de påverkar immunsystemet och eventuellt arvsanlagen.

allergi, astma, eksem, gener, kön

Lämna en kommentar!

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.

Vill du annonsera?

Kalendarium

2014-11-28

Laser i trafiken - risker för yrkesförare

Laserangrepp mot yrkesförare har under de senaste åren blivit vanligare. Laserangreppen kan orsaka både akut bländning, med påföljande risk för olyckor, samt bestående synskada hos den drabbade.Under seminariet berättar överläkare Helena Sandén och miljöfysiker Peter Molnár från Arbets- och miljömedicinska kliniken i Göterborg om riskerna med att bli belyst med laser och de konsekvenser det kan få, samt om regler och föreskrifter.

Tid: Fredagen den 28 november kl. 13 till 16.

Plats: Arbets- och miljömedicin, Stockholm.

Pris: 500 kr + moms.

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger