Härdplast skiljer på kön

2010-08-08

 

Härdplaster, isocyanater, är en dominerande yrkesrisk i Europa och irriterar ögon och luftvägar.  De som i sitt arbete kommer i kontakt med härdplaster kan drabbas av sjukdomar som exempelvis astma och eksem. Däremot är det inte klarlagt om isocyanater kan orsaka cancer.  Eller varför de gör skillnad på kön.
De förekommer i allt högre grad i olika produkter och mycket vet man om ämnenas påverkan, men än återstår kunskapsluckor. En del av dem försöker Margareta Littorin och medarbetare på Arbets- och Miljömedicin vid Lunds universitet fylla igen i ett projekt.
I fråga om skillnaden på könen undersöker de om detta är genetiskt betingat eller beror på att män och kvinnor har skilda arbetsuppgifter. De studerar också om människan via huden tar upp ämnena och hur kroppen sedan tar hand om dem. Forskarna söker kunskap om vilka reaktioner som isocyanaterna ger upphov till i kroppen, hur de avgiftas och hur de påverkar immunsystemet och eventuellt arvsanlagen.

allergi, astma, eksem, gener, kön

Vill du annonsera?

Kalendarium

2016-10-28

Bedömning av arbetsförmågan i befintligt arbete

AMM i Uppsala ordnar en kurs i bedömning av arbetsförmågan i befintligt arbete med metoden krav- och funktionsschema (KOF). Inbjudan går ut till alla inom företagshälsovården med intresse för KOF både om man använder metoden, inte kommit igång ännu eller är  bara nyfiken på hur metoden kan användas.

Tid: fredagen den 28 oktober, kl 9.30-15.00

Plats: Föreläsningssalen, Restaurang Blå Korset, Akademiska sjukhuset, ingång 6, Uppsala

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger