Härdplast skiljer på kön

2010-08-08

 

Härdplaster, isocyanater, är en dominerande yrkesrisk i Europa och irriterar ögon och luftvägar.  De som i sitt arbete kommer i kontakt med härdplaster kan drabbas av sjukdomar som exempelvis astma och eksem. Däremot är det inte klarlagt om isocyanater kan orsaka cancer.  Eller varför de gör skillnad på kön.
De förekommer i allt högre grad i olika produkter och mycket vet man om ämnenas påverkan, men än återstår kunskapsluckor. En del av dem försöker Margareta Littorin och medarbetare på Arbets- och Miljömedicin vid Lunds universitet fylla igen i ett projekt.
I fråga om skillnaden på könen undersöker de om detta är genetiskt betingat eller beror på att män och kvinnor har skilda arbetsuppgifter. De studerar också om människan via huden tar upp ämnena och hur kroppen sedan tar hand om dem. Forskarna söker kunskap om vilka reaktioner som isocyanaterna ger upphov till i kroppen, hur de avgiftas och hur de påverkar immunsystemet och eventuellt arvsanlagen.

allergi, astma, eksem, gener, kön

Lämna en kommentar!

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Vill du annonsera?

Kalendarium

2015-06-11

Arbetslivets förhållanden och villkor - Falf konferens 2015

Falf konferens 2015, 10-12 juni

 Arbetslivets förhållanden och villkor – mellan kontinuitet och förändring

 Forum för arbetslivsforskning (FALF) inbjuder till 2015 års nationella arbetslivskonferens 10-12 juni. Konferensen, som är den åttonde i ordningen, arrangeras av Centre for Work, Technology and Social Change,http://wts.lu.se/ vid Lunds universitet. Konferensen kommer att äga rum i Landskrona på temat ”Arbetslivets förhållanden och villkor – mellan kontinuitet och förändring”.

Registrering

Preliminärt program

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger