Vill du annonsera?

Kalendarium

2016-11-22

Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön

De Arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige erbjuder i höst en utbildning om hur man mäter kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Kursen är placerad i Stockholm och omfattar datumen 22-24 november 2016 och 7-8 februari 2017. 

Detta är den första kursen i ett planerat antal liknande utbildningar på olika ställen i Sverige. Nästa kurs planeras i Umeå 2017, och sedan följer kurstillfällen i Örebro, Lund och Göteborg.

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger