Så här gör du för att beställa IT-system som fungerar bra

2017-12-07

 

IT-system som fungerar bra
Hur gör man för att beställa
IT-system som fungerar både
för kunderna utåt och för den
interna arbetsmiljön? Om detta
har Åke Walldius och Clas
Thorén skrivit handboken ”Att
beställa användbara IT-system
– hur användarbehoven
kan
synliggöras tidigt i beställningen”.
Skriften har några år på nacken men
är fortfarande användbar. Författarna
lyfter fram ett antal positiva exempel
från verksamheter där användbarhet
och tillgänglighet kommit med från
början när man har beställt IT-system.
De berättar bland annat om när
Ekonomistyrningsverket (ESV) jobbade
fram ett ramavtal för statliga
myndigheter, som ska upphandla
molnbaserade e-handelstjänster. Det
nya här var framför allt att de verkliga
användarna
ska utvärdera
system som
ett företag
köper in.
Även Scania,
Swedbank,
landstinget
i Stockholm
och Arvsfonden
har
bidragit med exempel.
– Det tar tid att uppnå att användarna
alltid är med och utvärderar. Det
är sega strukturer, säger Åke Walldius,
forskare på avdelningen Medieteknik
och interaktionsdesign vid Tekniska
högskolan, KTH.
Han ger tre råd inför en IT-investering:
n Engagera alla, särskilt de skeptiska
– de har ofta goda skäl att vara
skeptiska.
n Ta in så mycket referenser som
möjligt från andra arbetsplatser.
n Gör en ITskyddsrond.
Skriften
initierades av
Användningsforum,
som den dåvarande regeringen
tillsatte 2012.
Från drömsystem till kaotiska
Bakgrunden var att datorsystemen
hade blivit så kraftfulla och tekniskt
avancerade, att de kunde förvandla
en organisations arbetssätt. Säljarna
hade fått ett alltför stort övertag över
köparna.
– Man kunde läsa om kaotiska
arbetsmiljöer, inte minst inom vården,
säger Åke Walldius.
På frågan hur dåliga IT-systemen
egentligen är i dag svarar han med ett
skratt.
– Det finns
hela skalan från
drömsystem
till kvarvarande
gamla, klumpiga och stressande
system.
– En del är hur bra som helst, vilket
gör oss kräsna. Vi gillar inte system
där vi måste gå omvägar, göra samma
saker flera gånger eller inte fattar
vad man förväntas göra, säger Åke
Walldius.
Boken kan laddas ner från Användningsforum
Roland Cox
Konsten att införa fel IT
Här är några omvända råd, från Fredrik Beskow, i konsten att misslyckas med att införa nya digitala hjälpmedel:
n Ha bråttom.
n Var inte så noga med kraven.
n Lyssna inte på slutanvändarna.
n Prioritera fel när det gäller funktioner och pengar.
n Ge inte folk tid att jobba igenom frågorna.
n Lyssna inte på dem som kan tekniken.
n Slarva med utbildningen.
n Låt ledningen ta sin hand ifrån det hela.

Hur gör man för att beställa IT-system som fungerar både för kunderna utåt och för den interna arbetsmiljön?

Om detta har Åke Walldius och Clas Thorén skrivit handboken ”Att beställa användbara IT-system – hur användarbehoven kan synliggöras tidigt i beställningen”.


Skriften har några år på nacken men är fortfarande användbar. Författarna lyfter fram ett antal positiva exempel från verksamheter där användbarhet och tillgänglighet kommit med från början när man har beställt IT-system. 

De berättar bland annat om när Ekonomistyrningsverket (ESV) jobbade fram ett ramavtal för statliga myndigheter, som ska upphandla molnbaserade e-handelstjänster. Det nya här var framför allt att de verkliga användarna ska utvärdera system som ett företag köper in.

Flera exempel

Även Scania, Swedbank, landstinget i Stockholm och Arvsfonden har bidragit med exempel.

– Det tar tid att uppnå att användarna alltid är med och utvärderar. Det är sega strukturer, säger Åke Walldius, forskare på avdelningen Medieteknik och interaktionsdesign vid Tekniska högskolan, KTH.

Han ger tre råd inför en IT-investering:

  • - Engagera alla, särskilt de skeptiska – de har ofta goda skäl att vara skeptiska.
  • - Ta in så mycket referenser som möjligt från andra arbetsplatser.
  • - Gör en IT-skyddsrond.

Skriften initierades av Användningsforum, som den dåvarande regeringen tillsatte 2012. 

Från drömsystem till kaotiska

Bakgrunden var att datorsystemen hade blivit så kraftfulla och tekniskt avancerade, att de kunde förvandla en organisations arbetssätt. Säljarna hade fått ett alltför stort övertag över köparna.

– Man kunde läsa om kaotiska arbetsmiljöer, inte minst inom vården, säger Åke Walldius.

På frågan hur dåliga IT-systemen egentligen är i dag svarar han med ett skratt.

– Det finns hela skalan från drömsystem till kvarvarande gamla, klumpiga och stressande system.

– En del är hur bra som helst, vilket gör oss kräsna. Vi gillar inte system där vi måste gå omvägar, göra samma saker flera gånger eller inte fattar vad man förväntas göra, säger Åke Walldius.

Boken kan laddas ner från Användningsforum.

 

Lämna en kommentar!

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Vill du annonsera?

För priser mm maila Anna Holmgren

email: ana.holmgren@gmail.com

 

Kalendarium

2018-04-10

Seminarium om handeksem

Välkommen till ett seminarium om handeksem som anordnas av Hudkliniken och Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro i samverkan med Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) och Medicinska vetenskaper Örebro Universitet

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger