Koncentration på svåra uppgifter svårt i kontorslandskap.

Lösa svåra arbetsuppgifter i kontorslandskap kan ge minnesproblem

2014-05-12

De som har krävande arbetsuppgifter kan få problem med att fatta beslut och med minnet i ett öppet kontorslandskap, så kallad kognitiv stress. De blev också störda och tappade fokus. Det visar en studie från Stressforskningsinstitutet.

Aram Seddigh. Aram Seddigh, doktorand. Foto: Eva Dalin– I flexkontor var tendenserna detsamma som i öppna kontorslandskap. Däremot upplevde man lägre nivåer av kognitiv stress i ett cellkontor, oavsett hur koncentrationskrävande arbetsuppgifter man hade, säger Aram Seddigh, doktorand på Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och en av dem som arbetar med studien.

– Ju mer krävande arbetsuppgifter desto mer distraherad och okoncentrerad blev man. Flexkontor var bättre än öppna kontor men sämre än cellkontor.

Olika kontorstyper påverkar beslut

I tidigare studier om sambandet mellan kontor, produktivitet och hälsa har väldigt lite fokus lagts på vilka arbetsuppgifter respondenterna har, förklarar han.

Den omfattande studien Kontorstyp, hälsa och produktivitet med datainsamling från enkäter som 3 000 personer ska besvara, samt åtskilliga kognitiva tester, startade 2011 och pågår till 2015. Hittills finns resultat om hälsa och kognitiv stress; om hur de olika kontorstyperna påverkar beslutsförmågan och koncentrationen.

Fokus på arbetet störs

Forskningen visar också att resultatet att man blir störd är starkare än resultaten om kognitiv stress. Alltså, menar forskarna, skulle framförallt förmågan att hålla fokus på det vi gör och inte i första hand vår hälsa påverkas av om vi sitter i ett individuellt kontorsrum, ett öppet kontorslandskap eller i flexkontor. I analyserna använde de också fyra andra variabler: utmattning, bristande motivation, självskattad effektivitet och generell hälsa, vilka visade sig inte ha något samband med kontorstyp.

 

Suzanne Vikström

 

Fakta

Syftet var att studera dels skillnader i hälsa och produktivitet hos tjänstemän utifrån om de sitter i individuella kontorsrum, olika stora öppna kontorslandskap och flexkontor och dels om personer med högre koncentrationskrävande arbetsuppgifter upplever mer problem än personer i samma kontorstyp med lägre koncentrationskrävande arbetsuppgifter. I studien ingick cirka 1241 medarbetare från både statliga organisationer och privata företag.

 

Mer läsning om studien och resultaten: Kontorslandskap.se

Källa: Kontorslandskap.se

 

Läs även artikeln Påverkar kontorstypen produktiviteten? 

 

 

 

Jan 28 augusti, 2014 - 13:04

Jag har själv varit drabbad av utmattningssyndrom efter att ha arbetat som ingenjör/projektledare i stimmiga kontorslandskap. För mig är det ingen tvekan om att det förhåller sig såsom artikeln beskriver, dvs svårt att fokusera och koncentrera sig i dessa destruktiva miljöer. Den stora frågan är dock hur vi får företagen att ändra sig så att vi slipper kontorslandskapen. Kan vi på något sätt sätta pengar på dessa problem? Det är först då som företagen kommer att bry sig på allvar och göra ändringar i arbetsmiljön.

suzanne 1 september, 2014 - 09:39

Hej Jan! 

 

Tack för din kommentar. Väldigt tråkigt att höra om hur du drabbats av detta. Tyvärr är du ju inte ensam. Bra fråga som jag önskar jag hade ett bra svar på.

 

Håller med dig. Företagen borde se det ur ett mer långsiktigt perspektiv, att stimmiga kontorslandskap inte lönar sig i längden. De pengar de tror de tjänar förlorar de i utbränd personal, sjukskrivningar och sämre produktion. Jag kan bara hoppas att fler satsar på mer individ- och behovspassade lösningar i de nya moderna kontorsmiljöerna som dyker upp mer och mer.

 

Ha det gott!

vänligen

Suzanne Vikström

Vill du annonsera?

För priser mm maila Anna Holmgren

email: ana.holmgren@gmail.com

 

Kalendarium

2018-04-10

Seminarium om handeksem

Välkommen till ett seminarium om handeksem som anordnas av Hudkliniken och Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro i samverkan med Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) och Medicinska vetenskaper Örebro Universitet

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger