McDonaldsskylt

Ung kvinna sjukskriven på grund av mobbning

2011-11-22

Många människor offras i mobbningsspiraler som blir en del av arbetsplatskulturen om ingen tar ansvar. Det handlar om makt och revir, över- och underordning. Men också om monotona och hektiska arbetsmiljöer med frustrerade anställda.

En ung kvinna som arbetar på McDonalds trakasseras av sin arbetsledare så till den grad att hon gråter och kräks innan hon går till jobbet. Hon är bara 22 år men är idag sjukskriven på grund av arbetsmiljön.

"Sker ingen förändring kommer jag att brista. Jag är rädd för att öppna munnen och be om råd eller att säga något över huvudtaget” skrev hon i ett mejl i början av sommaren till Mikael Berge, som är regionalt skyddsombud vid Hotell- och restaurangfacket i Stockholm.

Under det senaste året hade hon haft några möten med arbetsgivarens representanter, men de hade inte lett någonvart. Den som trakasserar har inte ändrat sitt beteende, utan försvarar sig med att hon ger ”konstruktiv feedback”. Arbetsgivarens representant, Patrik Hamberg vid Tornado AB, ett, franchiseföretag,ställer sig oförstående till hela frågan.Mikael BergeMikael Berge

Burger King och McDonalds

Mikael Berge säger att när facket väl blir inkopplat har det ofta gått för långt. Det finns inte mycket han kan göra.

– För att åstadkomma en förändring krävs ett grundligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Det räcker inte att säga åt en människa att vara snäll. Därför är det svårt för ett regionalt skyddsombud att handskas med psykosociala arbetsmiljöfrågor. Vi gör bara ett tillfälligt besök på arbetsplatsen, säger han.

McDonalds är inte det enda fallet. Mikael Berge har flera ärenden som handlar om mobbning på hamburgarrestauranger.

– Det finns flera Burger King-restauranger med problem som är värre. Där finns en psykosocial arbetsmiljö som är vedervärdig. Vi har lagt 6a-föreläggande vid samtliga av deras arbetsplatser i Stockholms län, berättar han.

Enligt arbetsmiljölagen kapitel 6, paragraf 6 a kan han begära en åtgärdsplan från arbetsgivaren om hur företaget tänker hantera mobbningen och den psykosociala arbetsmiljön.

– Det är svårt för ett skyddsombud att gå mycket längre. Vi behöver luta oss mot Arbetsmiljöverket.

Frid och fröjd

Mikael Berge har anmält mobbningen till Arbetsmiljöverket och bett om ett föreläggande enligt 7 kapitlet, 7 paragrafen i arbetsmiljölagen. Men Arbetsmiljöverket behandlar inte individärenden. Nu har han i stället anmält den psykosociala arbetsmiljön i stort.

Dålig arbetsmiljö.Dålig arbetsmiljö.Via förhandlingsvägen ville han försöka lösa problemet. Men det har inte lett vidare.

– Vi hade hoppats på en tydlig markering från arbetsgivaren att han vill göra något åt det här. Men vi möttes av oförstående och en nygjord medarbetarenkät som visade att allt skulle vara frid och fröjd.

Enligt arbetsgivare, Patrik Hamberg, finns det inga mobbningsproblem på arbetsplatsen. Arbetstagaren i fråga hade problem med leder och armbågar men arbetar igen, enligt honom.

– Hon har aldrig varit borta från arbetet, säger Patrik Hamberg.

Ändå har jag som journalist pratat med arbetstagaren som bekräftat mobbning. Mikael Berge säger samtidigt att han just talat med den mobbades läkare som sjukskrivit personen i fråga i ytterligare 14 dagar.

– Arbetsgiven säger att allt är guld och gröna skogar. Arbetsmiljöverket har avskrivit ärendet nu och vi vet inte hur vi ska gå vidare. Och ”Emma” är fortfarande sjuk, trots att arbetsgivaren förnekar detta.

Monotont i hierarkier

Enligt Mikael Berges erfarenhet är det ofta de med de mest monotona jobben som råkar ut för kränkningar. Det kan bero på den strikta hierarkin i hamburgerrestauranger, med flera nivåer. Olika befattningar har olika färg på skjortan eller tröjan och olika namnbrickor.

– De som har gjort en liten karriär har skapat sin identitet på jobbet och de stöttar varandra, använder det maktutrymme de har för att slippa återvända till monotonin, tror Mikael Berge.

Ansvaret för kränkningar mellan chefer och underlydande ligger hos dem som har företagsledande position, men dessa intar en försvarsposition: sådant händer inte på min arbetsplats.

– De tar alltid den starkare parten i försvar i stället för att se båda parter som likvärdiga, enligt min erfarenhet. Det finns många sådana berättelser. Men vi kritiserar aldrig en enstaka person utan själva företagets sätt att sköta arbetsmiljön, säger han.

Slutet blir oftast att den mobbade blir utköpt eller får sluta. Men det löser inte problemen, de fortsätter.

– Många människor offras, säger Mikael Berge uppgivet.

Cecilia Arvidsson, arbetsmiljöinspektör, säger att arbetsgivaren ska ha rutiner mot kränkande särbehandling, men hon vill inte uttala sig om just den här arbetsplatsen.

 

FAKTARUTA

Fler blir mobbade idag

Mobbning definieras av Arbetsmiljöverket som handlingar som utförs upprepade gånger över tid, av en eller flera, mot en eller ett fåtal personer. De som utsätts befinner sig i underläge. Handlingarna kan vara förtal, undanhållande av information, utfrysning, förolämpningar, med mera.

Cirka 9 procent av alla yrkesverksamma utsätts varje år för mobbning på arbetsplatsen enligt Arbetsmiljöverket. Andelen har ökat något sedan mitten av 1990-talet. Tusentals är sjukskrivna. De som utsätts drabbas av vikande självkänsla, sömnproblem, ångest och depression.

Orsak till mobbning kan vara otydliga mål, ständiga förändringar, brister i ledarskap, monotona arbetsuppgifter, låg delaktighet, negativ arbetsplatskultur eller illa hanterade konflikter. Åtgärdsplan behövsÅtgärdspla behövs

Vad kan man göra mot mobbning?

Råd till chefen:

Sopa inga konflikter under mattan utan ta tag i dem så tidigt det går.

Klargör att du inte accepterar mobbning. Sätt gränser.

Tänk på att personalen gör som du gör.

 

Råd till den som drabbas:

Sök hjälp så snart som möjligt.

Markera att du inte accepterar att bli kränkt.

Om chefen mobbar dig, vänd dig till chefens chef.

 

Råd till en arbetskamrat:

Ge stöd till den som blir mobbad.

Bli aldrig en passiv åskådare.

(Källa: Prevent
camilla 30 januari, 2012 - 18:25

Hej. Känner igen mej där .

camilla 30 januari, 2012 - 18:25

Hej. Känner igen mej där .

Gäst 26 maj, 2012 - 08:56

Man undrar vad man skall med facket till Här ser man att de är lika flata som arbetsgivaren. Detta kostar pengar och lidande för den drabbade som kanske aldrig blir riktigt frisk. Det kostar skattemedel i form av sjukpenning, sjukersättning och sjuk och psykvård och ändå är det ingen som bryr sig.

Varför kan arbetsmiljöverket gå ut i ett individärenden om någon skadats för ett räcke är löst men inte när det är en skruv lös på en medarbetare eller chef?

Det går att polisanmäla förövaren om man ine är konflikträdd som facklig representant. Iblsnd tror jag det är fackets fel att de drabbade inte får hjälp. Regeringen har lagt ut ansvaret för arbetsmiljön på parterna men om den part som skall skydda den drabbade inte vågar agera blir det förövarens representant som vinner.Kanske facket skulle bytas ut mot en modig part som inte sitter i knät på arbetsgivaren.
Har själv råkat ut för att facket "hjälper" genom att tillsätta jurister för att stoppa att bevisning som skulle hjälpa den utsatte kommer fram.

Gäst 29 mars, 2013 - 14:11

Det jag alltid hoppas på är ju en kommentar eller förklaring från mobbaren, eller andra som faktiskt har mobbat. Det är ju ändå där det verkliga problemet kanske finns. Att arbetgivaren genom dåligt chefande inte har hanterat problemet är också ett stort problem förstås, men alla har vi ansvar hur vi uppför oss mot varandra vare sej chefen är där eller inte.

eva 5 april, 2013 - 12:46

Ja alla har vi ansvar för hur vi uppför oss mot varandra, men chefen har ett speciellt ansvar.

Eva

Allsfab 6 maj, 2014 - 03:43

Hi, I am Chester Pereti is an entrepreneur and engineer from Canada. The article is great, Thank you.

Vill du annonsera?

För priser mm maila Anna Holmgren

email: ana.holmgren@gmail.com

 

Kalendarium

2018-04-10

Seminarium om handeksem

Välkommen till ett seminarium om handeksem som anordnas av Hudkliniken och Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro i samverkan med Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) och Medicinska vetenskaper Örebro Universitet

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger