Fyra stödformer

Stöd som strategi mot stress

2016-10-01

Socialt stöd kan systematiskt använt vara en skyddsutrustning för arbetsplatsen, ett verktyg mot stress och psykosociala hälsorisker.

Arbetsmiljökonsulten med mera Eva Linér har i boken Skydd mot stress – det finns (Komlitt 2016) gjort ett praktiskt användbart redskap av Karaseks, Theorells och Johnsons välkända krav-kontrollmodell.

Den säger i korthet att om du i arbetslivet inte kan balansera de krav som ställs med egen kontroll, behöver du stöd eller resurser för att klara jobbet och för att skydda dig. I fysisk arbetsmiljö är det uppenbart, kan du inte undvika att utsätta dig för en skadlig omgivning behöver du använda skyddsutrustning. För att skydda dig mot organisatorisk och social ohälsa, som AFS 2015:4 sedan i våras kräver, behöver du socialt stöd.

Modell för stöd

Linér presenterar fyra stödformer. Känslomässigt stöd handlar om att bli sedd och uppmärksammad i sitt arbete, värderande stöd om återkoppling och feedback, informativt stöd kan vara utbildning, fortbildning och handledning och praktiskt stöd kan gälla bemanning, avlastning och tekniska hjälpmedel. Författaren presenterar en modell för hur tillgången på eller frånvaron av stöd kan analyseras.

En viktig grundtanke i boken är att en god organisatorisk och social arbetsmiljö vilar på samma förutsättningar som utveckling och förbättring på arbetsplatsen. Boken Skydd mot stress – det finns kan alltså användas för att utveckla en både frisk och effektiv arbetsplats.

Bo Silfverberg

 

stöd, stress

Vill du annonsera?

För priser mm maila Anna Holmgren

email: ana.holmgren@gmail.com

 

Kalendarium

2018-04-10

Seminarium om handeksem

Välkommen till ett seminarium om handeksem som anordnas av Hudkliniken och Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro i samverkan med Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) och Medicinska vetenskaper Örebro Universitet

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger