Töres Theorell

Utan kontroll och inflytande ökar risken för depression och utmattning

2014-02-18

Symtom på utmattningssyndrom och depressioner hänger ihop med arbetsmiljön. Nu är det klarlagt vilka de värsta faktorerna är, som höga krav, låg kontroll, mobbning, bristande stöd, pressat arbete, dålig belöning för arbetet, orättvisa och osäker anställning.

 

Depression och utmattningssyndrom är vanliga orsaker till sjukskrivning. I den nya rapporten framgår tydligt att det finns samband mellan vissa faktorer i arbetsmiljön och symptom på depression och utmattningssyndrom.

Töres Theorell, professor vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm, och en rad andra experter har för SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, undersökt sambanden genom att gå igenom en mängd forskningsstudier. Totalt hittade de 80 studier som var relevanta och av hög kvalitet. De hade så kallad prospektiv eller framåtblickande ansats, där man vid två olika tillfällen intervjuar eller skickar enkäter till samma personer för att be dem beskriva sin arbetsmiljö och hur de mår.

Krav-kontroll-modellen, som numera är välkänd, finns med på listan av faktorer.

– Den används ofta i studierna och har visat sig vara en god prediktor, säger Töres Theorell.

Personer som upplever en arbetssituation med små möjligheter att påverka i kombination med alltför höga krav utvecklar mer symtom på depression.

– Där finns en trestjärnig evidens, den högsta man kan uppnå, påpekar han.

 

Kvinnor ingen överrisk

Andra faktorer för både depression och utmattningssyndrom är bristande medmänskligt stöd i arbetet, pressad arbetssituation där belöningen upplevs som liten i förhållande till ansträngningen, och osäkerhet i anställningen.

Mobbning och konflikter leder till mer depression, här är sambandet starkt, men det går inte att bevisa symtom på utmattning.

– När det gäller mobbning är det viktigt att ingripa i ett tidigt skede och ha ögonen öppna, påpekar Töres Theorell.

Män och kvinnor är lika drabbade. Med likartade arbetsvillkor visar de lika hög grad av depression och utmattning.

– Generellt har kvinnor högre förekomst av depression än män, men det kan bero på att kvinnor jobbar i branscher där det är vanligt med höga krav och brist på kontroll. En annan förklaring kan vara familjelivet, där kvinnor tar större ansvar, tror han.

Med vid samma förutsättning har kvinnor alltså ingen överrisk.

– Det är intressant och inte vad man förväntar sig. Man kan alltså inte säga att kvinnor är känsligare än män.

 

Lång arbetsvecka

När det gäller skiftarbete, övertid och oregelbundna arbetstider har forskarna kunnat se ett visst samband mellan en lång arbetsvecka och ökad risk för depression och utmattning.

– Det finns bara två studier men båda visar ett kraftigt samband. För kvinnor är sambandet starkare när det gäller depression och det är ingen slump, menar han.

Ålder kan spela roll. Då är det ofta så att risken är högre för yngre och minskar med åren.

– Fysiskt påfrestande arbete, buller, och kemikalier kan också utgöra en risk, men det är litet undersökt, förklarar Töres Theorell.

 

Bra information och rimliga krav

I vissa arbetsmiljöer har människor mindre besvär. De som har goda möjligheter till kontroll och upplever att de behandlas rättvist, har mindre symtom på utmattning och depression.

– Vill man avhjälpa risken för att medarbetare blir deprimerade eller utmattade finns det dessutom ganska god kunskap om hur man kan förbättra arbetsmiljön, säger Töres Theorell.

Det handlar om att förbättra kontrollmöjligheterna genom bra information, regelbundna arbetsplatsträffar där viktiga frågor diskuteras och att förankra beslut. Kraven ska vara rimliga i förhållande till antalet anställda och till kompetensen.

– Stöd från chefer och arbetskamrater är speciellt viktigt vid utmattningssyndrom. Chefen ska vara synlig och engagera sig. Det är ingenting konstigt, säger han.

 

Läs rapporten här.

 

Helena 21 maj, 2014 - 11:48

Var hittar jag formulär för mobbingutredning?

eva 26 maj, 2014 - 13:37

Hej Helena

Kanske kan Töres Theorell hjälpa dig med det. Om du googlar hittar du hans kontaktuppgifter. Arbetsmiljöverket har också mycket information och hjälp om mobbning.

Margaretha Strandmark som jag har intervjuat här på sidan har också metoder för sådant. Sök på hennes namn hör i övre högre hörnet.

Eva

 

MBernhsvege 12 september, 2014 - 09:30

Hej
Jag lyssnade på en inspelning i vilken Töres Theorell beskrev hur långvarig stress kunde skada immunförsvaret och orsaka olika sjukdomar - också fysiska. Bla nämnde han cancer.Har själv varit utsatt för flerårig mobbning av en seriemobbare som förföljde mej även sedan jag slutade mitt arbete och flyttat efter att ha insjuknat i depression.På grund av förföljelsen tvingade ja flytta flera gånger. Efter ca sju år av ständiga flyttningar och byten av vikariat och dålig ekonomi var jag emotionellt utmattad och insjuknade då i Hodgkins. Vårdades väl och botades ganska snabbt. Men stresskadorna efter mobbningen och förföljelsen finns kvar och aktiveras varje gång jag påminns om mobbningen- förföljelsen.
Jag undrar om det finns det någon studie som visar på samband mellan långvarig negativ stress- skadat immunförsvar och lymfom?
Samt om det finns någon bot för svåra stresskador. Läkarna har genom åren kallat symtomen Depression, Utmattningsdepression och Posttraumatisk stress PTSD

eva 15 september, 2014 - 09:56

Hej

Jag skickar frågan vidare till Stressforskningsinstitutet.

Hälsningar
Eva

 

Lena Persson 15 juli, 2015 - 12:09

Jag var utsatt för mobbning på mitt arbete och blev deprimerad. Var sjukskriven i perioder men skaffade en advokat som hjälpte mig. Arbetsgivaren betalade bort mig kan man säga. Vid ett tillfälle så sa de åt mig att de måste ju tänka på skattebetalarnas pengar, det var ett universitet. Detta var i januari 12 och jag trodde att nu blir allt bra. Mina pengar skulle räcka till juli 13. Jag gick till arbetsförmedlingen som har utrett mig. Jag mådde inte bra psykiskt och hade även fysiska besvär som tillkommit. Då de inte hade något för mig så blev jag sjukskriven. Helt apropå så vid ett års sjukskrivning skulle det avslås enligt försäkringsmedicinsk expert. Har nu hållit på sedan april med dem och det känns lika som när jag var utsatt på jobbet. Dessutom sa min handläggare att hon måste tänka på skattebetalarnas pengar. Det tog ordentligt och jag kräktes efter samtalet. Jag känner inte igen mig själv efter det som hänt mig. Jag tål ingen stress, sover dåligt, mardrömmar, undviker folk, deprimerad och har ständig värk i kroppen. Försäkringskassan borde väl hjälpa istället för att göra en sjukare. Man har inget inflytande, ingen lyssnar och helt plötsligt blir man utan ekonomi och dessutom har arbetsförmedlingen ingen hjälp att erbjuda utan blir irriterade på F-K som inte bryr sig om allt arbete de lagt ner på mig tidigare. Just nu känns det som att mobbningen fortgår och ingen kan göra något åt det.

Gäst 28 september, 2015 - 16:07

Försäkringskassan har utvecklats till en hälsofarlig mobbningsmyndighet som går arbetsgivarnas ärenden. Finns det ingen som forskat på vika skador som uppstår efter de följdkränkningar som FK orsakar.
Ser fram emot forskningsresultat på detta om någon vågar forska seriöst på detta ofattbara onda fenomen.

Gäst 28 september, 2015 - 16:07

Försäkringskassan har utvecklats till en hälsofarlig mobbningsmyndighet som går arbetsgivarnas ärenden. Finns det ingen som forskat på vika skador som uppstår efter de följdkränkningar som FK orsakar.
Ser fram emot forskningsresultat på detta om någon vågar forska seriöst på detta ofattbara onda fenomen.

Vill du annonsera?

För priser mm maila Anna Holmgren

email: ana.holmgren@gmail.com

 

Kalendarium

2018-04-10

Seminarium om handeksem

Välkommen till ett seminarium om handeksem som anordnas av Hudkliniken och Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro i samverkan med Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) och Medicinska vetenskaper Örebro Universitet

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger