våld

Vill du annonsera?

Kalendarium

2017-01-17

Nätverksträff för ergonomer

Arbets– och miljömedicin anordnar varje år en nätverksträff för ergonomer.  Denna gång äger träffen rum den 17 januari 2017. Mer information kommer under hösten.

AMM i Uppsala uppmanar intresserade att sprida informationen till kollegor och nyckelpersoner som behöver mer kunskap om hur man kan förändra genom ergonomi, till exempel chefer, säljare och kundansvariga inom FHV.

Plats: Falun, lokal meddelas senare.

Tid: Den 17 januari 2017

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger